Introductie

Woondroom Breda is een wooninitiatief voor volwassenen met autisme, die op eigen benen willen staan met hulp waar nodig. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een vangnet om zich heen.

 

Krachten bundelen

Dit wooninitiatief wordt ondersteund door de stichting Woondroom Breda. Door ouders is in 2011de Stichting Woondroom Breda (WDB) opgericht die binnen de woonvorm de zorg faciliteert. Er wonen momenteel 16 bewoners met begeleiding op maat.

Toen de ouders bij elkaar gingen zitten, kennis uitwisselden, ervaringen deelden en mogelijkheden onderzochten bleek er veel mogelijk. Dat was de start van onze ouderinitiatief.

 

Couleur Locale

Woondroom Breda heeft ‘een eigen kleur’, in die zin dat de ouders lokaal hun eigen organisatie vormgeven op het sjabloon en de ervaring van begeleiding. En zorg afnemen van een ‘eigen’, door Stichting Woondroom Breda geselecteerde en gecontacteerde, zorgaanbieder, Woondroom Zorg B.V.

 

Ouderparticipatie

Binnen het ouderinitiatief van Woondroom Breda is het van belang dat ouders en/of naastbetrokkenen actief deelnemen en op die wijze willen investeren in het scheppen van gunstige voorwaarden voor het wonen en alle activiteiten die daaromheen plaatsvinden.

Ouderinitiatief Woondroom Breda

Ouderparticipatie is voor de volwassen een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen bij Woondroom Breda.